Bo kvar försäkringar

Bo kvar försäkringar är ett annat namn för livförsäkringar, som syftar till att ersätta efterlevande med belopp motsvarande försäkringstagarens skulder hos kreditinstitut.

Det händer ofta att försäkringsbolag erbjuder så kallade bo kvar försäkringar. Detta skydd kan tecknas dels som en separat försäkring, dels i form av ett tilläggsskydd till den befintliga hemförsäkringen. Syftet med denna försäkringstyp är att möjliggöra för försäkringstagarens make/maka eller sambo att bo kvar i den gemensamma fastigheten i händelse av att den ena ägaren går bort. Liksom för övriga livförsäkringar gäller detta skydd enbart fram till en viss ålder – pensionsåldern brukar vara ett riktmärke för försäkringsbolagen.

Bo kvar – en beskrivning av försäkringsskyddet

Livförsäkringar brukar sällan vara fixerade till något specifikt belopp, utan hänför sig istället till försäkringstagarens skuldsättning. För utbetalningar gäller dock en övre gräns på ca 25 prisbasbelopp, vilket är mycket i livförsäkringssammanhang (en tjänstegrupplivförsäkring, tecknad via arbetsgivaren, betalar jämförelsevis ut ersättning motsvarande sex prisbasbelopp). Pengarna är tänkta att användas för återbetalning av försäkringstagarens skulder, men kan även användas för andra ändamål. Liksom för övriga livförsäkringar gäller att betalas pengarna ut skattefritt. Beloppet behöver följaktligen inte heller tas upp för beskattning i deklarationen.

Kopplad till hemförsäkringen

En så kallad bo kvar försäkring är av naturliga skäl kopplad till hemförsäkringen. Skyddet förutsätter nämligen förekomsten av en bostad, som i sin tur måste vara försäkrad. Det är sällan möjligt att teckna en bo kvar försäkring via ett annat bolag än det bolag hos vilket man har sin bostad försäkrad.