Villaförsäkringar

En villaförsäkring är en skräddarsydd hemförsäkring med särskilt fokus på villabostäder med äganderätt. Tänk på att en bra villaförsäkring bör omfatta ett lösöresskydd som motsvarar det faktiska värdet på bostadens lösa egendom.

Villaförsäkringar är anpassade utifrån det faktum att villabostaden har upplåtelseformen äganderätt; detta innebär att försäkringsbolagets utgångspunkt är att du som villaägare har det totala ansvaret för bostaden – såväl för lös egendom som för villans bärande delar. I förhållande till en bostadsrättsförsäkring är villaförsäkringen mera heltäckande eftersom bostadsrättsförsäkringen förutsätter att bostadsrättsföreningen står för yttre skador på fastigheten. Gradskillnaden i fråga om försäkringsskydd motiverar också en något högre försäkringspremie för villaförsäkringar.

Villaförsäkring med skydd för lösöre

Förutom själva fastighetsskyddet bör du se till att ha ett heltäckande lösöresskydd, som motsvarar värdet på bostadens inventarier. Somliga villaförsäkringar begränsar lösöresskyddet till en viss summa – t.ex. till 200 000 kronor – vilket innebär att den som t.ex. har en dyrbar vinsamling inte skulle få ut adekvat ersättning vid skada. Denna typ av begränsningar är särskilt påtagliga hos billiga villaförsäkringar. Således är det viktigt att lusläsa villkoren för försäkringen och inte enbart fokusera på premiebeloppets storlek.

Ersättning för löst förvarad egendom

Den som bor i en friliggande bostad förvarar i normalfallet viss stöldbegärlig egendom lättillgänglig för tjuvar. Det kan t.ex. handla om en gräsklippare eller studsmatta i trädgården, en frysbox i ett förråd eller en olåst cykel framför entrédörren. Försäkringsbolagen värjer sig mot att ersätta denna typ av egendom genom att låta samma självrisk gälla för lösöre som för större skador på fastigheten. Välj därför om möjligt att teckna en separat lösöresförsäkring med lägre självrisk än för den ordinarie villaförsäkringen.