Olycksfallsförsäkringar

Syftet med en olycksfallsförsäkring är att den ska komplettera det statliga grundskydd som välfärdsstaten erbjuder. Teckna således inte olycksfallsförsäkringar som erbjuder förmåner som du redan disponerar via grundskyddet.

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar bör vara designade i syfte att komplettera det grundläggande försäkringsskyddet som alla medborgare har rätt till via Försäkringskassan. Exempel på förmåner som ingår i en utökad olycksfallsförsäkring är t.ex. kostnadsersättning för utslagna tänder, eftervård för arbetsskador samt ersättning för förstörda armbandsur eller glasögon. Innan du tecknar en försäkring bör du emellertid tänka på följande:

  • Försäkringsbolagens ersättning är i många fall baserad på schablonbelopp, vilket innebär att den inte alltid motsvarar den verkliga kostnaden för olyckan. Den som t.ex. har slagit sönder ett par dyra märkesglasögon kan således räkna med att få tillbaka ett lägre belopp i enlighet med försäkringsbolagets glasögonschablon.
  • Försäkringar av denna typ täcker i många fall helt olika skador. Hos somliga bolag har man t.ex. rätt till ersättning för mindre ärr, medan andra bolag enbart ersätter skador som lett till allvarlig invaliditet.

Skräddarsydd olycksfallsförsäkring

Eftersom försäkringsbolagens paketerbjudanden i form av olycksfallsförsäkringar varierar stort, är det klokt att satsa på en skräddarsydd olycksfallsförsäkring. Eftersom många bolag tillåter sina kunder att själva designa sin olycksfallsförsäkring, är det inte alltid möjligt att göra en prisberäkning av olycksfallsförsäkringar online. Tänk dock på att på förhand undersöka om du sedan tidigare förfogar över en olycksfallsförsäkring – t.ex. via din arbetsgivare eller fackförening. Finns en sådan sedan tidigare? I så fall finns all anledning att teckna en skräddarsydd olycksfallsförsäkring som inte överlappar med det befintliga skyddet.