Sekretesspolicy

Informationsbanken och tipsportalen Forsakraonline.se har som policy att varken distribuera eller offentliggöra konfidentiella uppgifter om besökarna; till denna uppgiftskategori hör t.ex. information om bostadsort, surfbeteende, webbläsare och nätoperatör. I syfte att visa tredjepartsannonser från Google tillåter vi emellertid Googles DART-cookie att anpassa annonserna till besökarnas surfbeteende. För att detta ska kunna ske kartlägger cookien särskilda uppgifter om besökarna – dock utan att distribuera dessa vidare till tredje part.