Teckna livförsäkring

En livförsäkring kan i normalfallet inte tecknas online; detta beror i första hand på att försäkringsbolagen måste bestämma försäkringspremien på basis av en hälsodeklaration.

Det är i princip omöjligt att teckna en livförsäkring online; detta beror på att försäkringsbolaget bestämmer livförsäkringspremierna mot bakgrund av variabler såsom ålder och allmänt hälsotillstånd. Det händer ofta att försäkringsbolagen avvisar ansökningar från personer som bedöms ha ett alltför krasst hälsotillstånd. Försäkringsbolagen är olika hårda beträffande kravet på bilagor; somliga kräver t.ex. ett vidimerat läkarintyg. Livförsäkringar tecknas således individuellt i samråd med försäkringsbolaget och kräver inte sällan ett personligt besök.

Livförsäkringens olika delar

Majoriteten av dem som tecknar en livförsäkring brukar nöja sig med ett skydd bestående av följande två huvudförsäkringar:

  • Ett personskydd som gäller fram till försäkringsbolagens maximala åldersgräns för livförsäkringar. Ersättningsbeloppet betalas ut till den försäkrades förmånstagare (dessa måste anges i samband med tecknandet av försäkringen).
  • Parskydd – en livförsäkring som gäller för gifta och sammanboende par. Skyddet ersätter amorteringar och räntor på den gemensamma bostaden ifall en av parterna skulle avlida.

Rörlig livförsäkring – ett alternativ

Det är vanligt att teckna en så kallad rörlig livförsäkring med ett personskydd, vars ersättningsbelopp sjunker i takt med stigande ålder. Kraven på fullgod hälsa är inte lika strikta för dem som vill teckna en rörlig livförsäkring som för dem som väljer en försäkring med ett konstant ersättningsbelopp för personskyddet. För rörliga livförsäkringar gäller naturligtvis att försäkringspremien också sjunker i takt med att försäkringstagaren åldras.