Bästa livförsäkringen

De allra bästa livförsäkringarna koncentrerar sig på dödsfallet som en helhet; dels genom att betala ut en klumpsumma, dels genom att ersätta försäkringstagarens löpande kostnader. Försäkringen bör också hjälpa anhöriga med sorgearbetet.

Den bästa livförsäkringen bör om möjligt täcka alltifrån hjärtattacker till självmord – och om möjligt gälla fram till en så hög ålder som möjligt. En bra livförsäkring bör allra helst ersätta försäkringstagarens anhöriga med ett konstant ersättningsbelopp, som inte sjunker i takt med försäkringstagarens stigande ålder. Om möjligt bör ersättningsbeloppet istället justeras uppåt med hänvisning till inflationen.

Vanligt med många livförsäkringar för optimalt skydd

I princip alla som förvärvsarbetar har en så kallad tjänstegrupplivförsäkring via arbetstagaren. Denna försäkring inrymmer ett personskydd som ger ersättning till den försäkrades förmånstagare i form av minst sex prisbasbelopp. Det lönar sig emellertid att komplettera detta skydd med en privat livförsäkring, som utöver personskyddet även betalar ut ersättning för det inkomstbortfall som dödsfallet medför för de anhöriga. Vidare bör följande skydd om möjligt ingå:

  • Ersättning för praktiska kostnader för begravning och anhörigvård, t.ex. besök hos psykolog, sjukskrivningar och tjänstledigheter till följd av dödsfallet.
  • Ersättning för amorteringar och räntekostnader som den avlidne lämnat efter sig – även ifall den avlidna har bolagsengagemang med en make/maka eller sammanboende partner.

Den som har multipla försäkringar hos ett och samma bolag brukar få rabatt på sin livförsäkringspremie. Hemförsäkringen brukar fungera som basförsäkring – rabatt utgår således på alla försäkringar som tecknas utöver denna.