Aktsam

Aktsam är ett unikt försäkringsbolag i det avseendet att man riktar in sig mot en kundgrupp som är extra försiktig. På så sätt kan Aktsam erbjuda gynnsamma försäkringspremier på samtliga försäkringsalternativ.

Aktsam är ett försäkringsbolag som riktar sig till särskilt försiktiga kundgrupper; därmed inte sagt att försäkringsbolaget utesluter vissa försäkringstagare. Men de kunder som faller inom ramen för den kundkrets som Aktsam favoriserar kan räkna med rejäla rabatter på alla typer av försäkringar – alltifrån bilförsäkringar till personskydd och olycksfallsförsäkringar. Till den kundgrupp som gynnas mest hör i första hand medelålders människor med stabil ekonomi. Övriga fördelar med Aktsam:

  • Möjlighet att räkna ut försäkringspremie och göra skadeanmälan online.
  • Låga självrisker tack vare en skötsam kundkrets.
  • Möjlighet att komplettera grundskyddet med ett omfattande tilläggsskydd.
  • Gynnsamma öppettider på Aktsams telefonbaserade kundtjänst, som i skrivande stund har öppet till 20.00 från måndag till torsdag. På fredagar stänger kundservice däremot klockan 17.00.

Aktsam – ett försäkringsbolag med säte online

På den moderna försäkringsmarknaden blir de kontorslösa försäkringsbolagen allt vanligare. Aktsam är ett i raden av nätbaserade försäkringsbolag, som tillåter kunderna att sköta alla försäkringsärenden online. Förutom huvudkontoret är hemsidan det viktigaste kommunikationsforumet mellan försäkringsbolaget och dess kunder. Ifall man inte är nöjd med de tjänster som nätet erbjuder, finns det möjlighet att kontakta bolagets kundservice och skadeavdelning över telefon. Aktsam erbjuder även en förtjänstfull guide för den som står i begrepp att anmäla en skada – här återges på ett pedagogiskt sätt steg för steg hur en skadeanmälan bör gå till.